Badanie koronarograficzne

Jest inwazyjnym badaniem serca. Służy do bezpośredniej oceny stanu tętnic wieńcowych. Badanie to polega na podaniu kontrastu do tętnic wieńcowych, umożliwia uwidocznienie ich za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Badanie koronarograficzne jest podstawowym badaniem służącym do kwalifikacji pacjentów do wszczepiania leczenia kardiochirurgicznego lub zabiegów PCI (angioplastyki naczyń wieńcowych).

W Poznańskiej Klinice Serca, w przypadku oceny konieczności wykonania tego badania, pacjenci kierowani są na dalsze leczenie szpitale w ramach refundacji NFZ.

 

Prawa tętnica wieńcowa (RCA, ang. right coronary artery)

 

Lewa tętnica wieńcowa (LCA, ang. left coronary artery)