HOLTER ciśnieniowy

Badanie holtera ciśnieniowego jest całodobowym ambulatoryjnym pomiarem ciśnienia tętniczego.

Badanie holtera ciśnieniowego jest precyzyjną, obiektywną metodą pozwalającą ocenić nie tylko stopnień nadciśnienia tętniczego. Pozwala określić również zależność wartości ciśnienia od pory dnia, a przez to optymalizować terapię lekową. Badanie holtera ciśnieniowego stałą się standardem postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia nadciśnienia tętniczego oraz standardowym postępowaniem podczas monitorowania skuteczności leczenia nadciśnienia.

 

W Poznańskiej Klinice Serca, dbając o najwyższy poziom usług medycznych i podążając za najnowocześniejszymi standardami medycyny, terapia leczenia nadciśnienia tętniczego oparta jest o wyniki tego badania. Wyniki są każdorazowo oceniane przez zespół lekarski tzw. heart team.

 

Określenie stopnia nadciśnienia tętniczego metodami tradycyjnymi odbywa się w warunkach gabinetu lekarskiego lub pomiarów domowych. W obu przypadkach mówimy jedynie o pomiarze chwilowym, mało precyzyjnie odzwierciedlającym stan faktyczny podczas całego cyklu dobowego.Wyniki uzyskane w gabinecie obarczone są ryzykiem błędu wynikającego ze stanu emocjonalnego związanego z wizyta lekarską. Wyniki domowe, obarczone są ryzykiem błędu wynikającego ze jakości sprzętu i precyzyjności pomiarów wykonywanych samodzielnie.