Badanie echokardiograficzne

Echo serca jest badaniem obrazowym wykorzystującym fale ultradźwiękowe celem przedstawienia morfologii i czynności serca (mięśnia sercowego, zastawek serca oraz jego przegród). Pozwala również ocenić zaburzenia przepływu krwi jak i struktury pozasercowe min.in. aortę wstępującą.

Jest jednym z podstawowych narzędzi diagnostyki kardiologicznej w obecnych czasach.

Ten nieinwazyjny sposób diagnostyki serca daje szansę na określenie:

  • funkcji i wielkości komór i przedsionków serca
  • szczelności przegród serca
  • morfologii i czynności jego zastawek.
 

W Poznańskiej Klinice Serca echo serca wykonywane jest przez specjalnie wytypowana grupę lekarzy do jego wykonywania i oceny. Lekarze ci stanowią część zespołu heart teamu (zespołu sercowego) diagnozującego i leczącego lub nadzorującego Państwa Serca. W Poznańskiej Klinice Serca wierzymy, że praca zespołowa, oparta na grupie specjalistów jest kluczem do sukcesu diagnostycznego i stanowi przejaw spełnienia najwyższych standardów leczenia Naszych Pacjentów. Mimo dużej dostępności badanie to cechuje subiektywizm oceniającego, stąd tak ważne jest doświadczenie osoby wykonującej oraz jakość sprzętu medycznego użytego podczas diagnostyki serca.

 

Dzięki ocenie czynności segmentów mięśnia sercowego pozwala wnioskować o ryzyku przebytego zawału m. sercowego czy możliwym nasileniu choroby tętnic wieńcowych (choroby niedokrwiennej serca zwanej potocznie dusznicą bolesną).

Echokardiografia (echo serca) jest przydatna również w ocenie nieprawidłowości budowy mięśnia sercowego zwanymi kardiomiopatiami.

Badanie to jest badaniem bezpiecznym, nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania u kobiet w ciąży.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego towarzystwa Kardiologicznego z roku 2012 jest podstawowym (ang. key technique) używanym do oceny choroby zastawek serca. Wskazaniem do użycia tego badania jest ocena stopnia zaawansowania dysfunkcji zastawek serca.

Wytyczne podkreślają wagę badania w ocenie parametrów lewej komory dotyczących jej wymiarów, funkcji skurczowo/rozkuczowej, fizjologii oraz wartości prognostycznej uzyskanych danych.

Wytyczne amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślają istotę badania echokardiograficznego w ocenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz jej konsekwencji dla funkcji i struktury lewej komory serca.