Objawy i diagnostyka nadciśnienia

Zdrowe serce | 0 komentarze | opublikowano przez Administrator

Nadciśnienie tętnicze można wykryć dzięki prostemu badaniu, jakim jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi z użyciem ciśnieniomierza. Każdy może wykonać taki pomiar w domu, korzystając ze sprzętu zakupionego w aptece lub sklepie. Dostępnych jest wiele urządzeń, które obsługiwane są ręcznie lub pomiar odbywa się cyfrowo. W celu kompletnej i trafnej diagnozy należy jednak rozszerzyć zakres badań medycznych, wprowadzając bardziej specjalistyczne metody. W zakres tych działań wchodzą: wywiad z pacjentem, badanie przedmiotowe oraz testy laboratoryjne (np. badanie krwi, moczu), a także dodatkowe badania diagnostyczne wskazane przez lekarza. Badania mają na celu pogłębić wiedzę na temat stanu zdrowia pacjenta i wskazać ogólną kondycję, jak i szczegółowe funkcjonowanie układu krążenia. Wyniki badań umożliwiają stwierdzić przyczyny choroby, jak i czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Analiza wyników, jak i obserwacja pacjenta pozwalają również wykazać ewentualne powikłania narządowe oraz dolegliwości współtowarzyszące, zwłaszcza choroby nerek, cukrzycę, a także problemy ze strony układu sercowo-naczyniowego. W diagnostyce istotną rolę pełni również rozpoznanie innych chorób i zagrożeń, które mają wpływ na przebieg leczenia. Niektóre z dolegliwości, jak i przyjmowane leki mogą wchodzić w reakcje z preparatami farmaceutycznymi podawanymi na nadciśnienie lub powodować występowanie działań niepożądanych.

Czy mam powody do obaw?

Leczenie nadciśnienia w Poznaniu opiera się zarówno na stwierdzonych podczas badań diagnostycznych przyczynach, jak i objawach. Większość pacjentów obserwuje u siebie wyłącznie podwyższone ciśnienie, natomiast u innych pojawiają się również dodatkowe objawy charakterystyczne dla schorzenia, zaliczane są do nich:

– szumy uszne,

– pulsujące bóle głowy,

– zaburzenia widzenia i snu,

– zmęczenie,

– nudności,

– ból odczuwany w klatce piersiowej.

W przypadku objawów mówi się jeszcze o objawach wtórnych, które wynikają bezpośrednio z przyczyn wywołujących chorobę.

Komentarze zamknięte.